Grafica

Empty attachment or post type not equal 'attachment'

Durata cursurilor: 3 ani
Numar clase: 1


Clasa expert: ANTONIA CORGOJA

Examenul consta intr-un test de perceptie vizuala si aptitudini de reprezentare plastica.

Testarea se face colectiv alaturi de max 10 candidati in atelier.

PROBA

Natura statica in creion sau carbune

ANUL I DE STUDIU

NOŢIUNI DE LIMBAJ PLASTIC

DESEN ARTISTIC

 • Paginaţie, construcţie, geometrizarea formelor, redarea planurilor, volumelor, proporţiilor şi  a relaţiilor spaţiale
 • Construcţia corpurilor geometrice (poliedre, corpuri de rotaţie).
 • Exprimarea plastică, utilizând tehnici specifice reprezentărilor în perspectivă. Sisteme perspective
 • Tipuri de linie: modulată, egală, analitică, sintetică
 • Valoraţia, scări valorice, dominantă tonală
 • Elemente de anatomie artistică
 • Etapele studiului de desen academic

COMPOZIŢIA

 • Tipuri de compoziţie
 • Organizarea suprafeţei, centru de interes, spaţiul pozitiv/negativ, Simetria (analogia), ritmul
 • Elemente de construcţie compoziţionala, structuri geometrice, liniile de forţă, contrastele, familiile de forme
 • Compoziţii după natură statică şi gipsuri, schiţe compoziţionale

TEHNICI ÎN REPREZENTAREA GRAFICĂ

 • Instrumente şi materiale în reprezentarea grafică
 • Tipuri de reprezentare grafică. Haşuri, pată, materiale neconvenţional

CULOAREA

 • Culorile spectrale şi pigmentare. Amestecul aditiv şi substractiv. Modele de culoare
 • Contrastele cromatice
 • Armoniile şi acordurile cromatice

Examenul pentru promovarea anului I va consta în studiul practic în cadrul atelierului după o natură statică, parcurgând etapele studiului academic.

PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE A ANULUI I DE STUDIU cursanţii trebuie să demonstreze însuşirea următoarelor cunoştinte:

 • Construcţia şi valoraţia corpurilor geometrice
 • Noţiuni de perspectivă
 • Paginaţie
 • Noţiuni de compoziţie
 • Tehnici grafice
 • Noţiuni de anatomie artistică

ANUL II si III

 • reprezentări monocrome sau policrome după natură
 • compoziţii monocrome şi policrome
 • tehnici de reprezentare
 • tematici de afişe şi ilustraţii de carte
 • tematici de afişe culturale
 • tematici de coperţi carte
 • tematici de benzi desenate, desene animate...
 • tematici de crochiuri dupa corp uman
 • tematici de portrete

Aplicarea tuturor temelor expuse mai sus in programe pe computer.

EXPOZITIE 2022

download

Comments are closed.