ADMITERE

INSCRIEREA CANDIDATILOR IN ANUL DE CURS 2019-2020

Candidații care doresc să frecventeze cursurile Școlii de Artă București, sunt așteptați sa completeze cererile de înscriere la secretariatul instituției (București, str. Cuza Vodă, nr. 100), intre orele 11.00 - 19.00, în vederea susținerii examenului de admitere

TAXA DE INSCRIERE ESTE DE 50 LEI SI SE ACHITA IN NUMERAR LA CASIERIA INSTITUTIEI.

PROGRAM INSCRIERE

LUNI pana VINERI între orele 11 - 19 în intervalul 19 august - 30 septembrie

PROGRAM EXAMINARE

Testele de aptitudini artistice vor avea loc în intervalul 1-7 Octombrie 2019.
Pentru fiecare disciplină in parte vor fi comunicate data și ora exacta a examinarii in momentul inscrierii la examen.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMEN

- cartea de identitate/certificatul de nastere in cazul minorilor

CANDIDATII ADMISI

Candidatii declarati admisi in urma sustinerii testului de aptitudini, se vor prezenta la sediul institutiei pentru semnarea Contractului de studii pentru anul in curs, in prezenta managerului institutiei si consilierului juridic, până la data de 01.11.2019.
Dupa semnarea contractului se va achita, in aceeasi zi, taxa de curs in numerar la Casieria institutiei unde se va comunica si numarul de contract.

Nesemnarea contractului până la data de 01 noiembrie 2019 duce la pierderea calității de cursant.

PLATA TAXEI (conform HCGMB-481)

Tarif frecvenţă curs 1 an - 1.500 (pretul este acelasi pentru fiecare disciplina in parte) si se aplica o reducere de 300 de lei in cazul in care sunt respectate termenele de mai jos

PENTRU CANDIDATII ADMISI IN ANUL I 

Taxa se achita integral dupa semnarea Contractului pentru anul in curs  cu termen de plată 15 decembrie 2019. Taxa de  şcolarizare devine 1.200 lei dacă se achită până la data de 1 noiembrie 2019.

PENTRU ANII DE CURS II, III, SPECIALIZARE ŞI PERFECŢIONARE

Taxa se poate achita astfel: până pe 15 decembrie 2019, prima tranşă în valoare de 750 lei; până pe 15 aprilie 2020, a doua tranşă în valoare de 750 leiCursanţii beneficiază de o reducere de 150 lei din fiecare tranşă în cazul achitării primei tranşe până la data de 1 decembrie 2019, respectiv a celei de-a doua tranşe până la 1 martie 2020.

TARIF PENTRU ELIBERAREA DIPLOMELOR DE ABSOLVIRE

Maxim 1 an de la data absolvirii cursului - 50 lei/pers; între 1-3 ani de la data absolvirii cursului - 100 lei/pers;

- Între 3-10 ani de la data absolvirii cursului - 200 lei/pers;

- Peste 10 ani de la data absolvirii cursului - 300Iei/pers

FOARTE IMPORTANT

Toţi anii de studiu, inclusiv specializările şi perfecţionările, trebuie să incheie contractele cu ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREŞTI, până la data de 01.11.2019.