Scoala de Arta Bucuresti
 

"Cultura e o formă de viaţă prin care o colectivitate umană îşi exprimă forţa creatoare."

- MARIN PREDA -


Scoala de Arta Bucuresti-Menu

Despre noi
Programe si proiecte
Arhivă Fotografică
Informații Admitere
Informații Publice
Discipline organizate
Acordeon
Actorie
Artă fotografică
Canto muzică clasică
Canto muzică populară
Canto muzică ușoară
Chitară
Coregrafie
Decorațiuni interioare
Design vestimentar
Grafică
Iconografie
Imprimerie Textila
Improvizație jazz
Orgă electronică
Percuție
Pian
Pictură
Vioară
Contact

 

Regulamentul UE 2016/679
Informatii publice

În vederea respectării prevederilor legale în vigoare în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, emitem următoarea informare:
„Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal a cursanților Școlii de Artă București”

Datele prestatorului: Școala de Artă București, str. Cuza Vodă nr.100 București, sector 4,Telefon 0213306700/0213306916, e-mail: office.relatii@sarta.ro
Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor: str. Cuza Vodă nr.100 București, sector 4,Telefon 0213306700/0213306916, e-mail: dpo@sarta.ro
De ce si cum prelucrăm datele dumneavoastră. personale?
1. colectăm numele, cnp-ul și adresa dumneavoastrăîn scopul încheierii contractului;
2. colectăm numele și adresa dumneavoastrăîn scopul emiterii chitanțelor;
3. colectăm numărul dumneavoastră de cont bancar din extrasul nostru de cont pentru a verifica intrarea sumelor plătite de dumneavoastră în contul nostru, lucru necesar pentru evidenta contabilă conform Legii Contabilității;
4.Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră, rectificarea sau ștergerea lor, restricționarea prelucrării, aveți dreptul de a va opune prelucrării, precum si dreptul la portabilitatea datelor. Daca va opuneți prelucrării, nu vom mai putea sa va prestam serviciile;
5. Aveți dreptul să depuneți plângereîn fața Autorității de Supraveghere;
6. Termenul de păstrare al datelor de facturare este de 10 ani; datele din contract se vor păstra timp de 10 ani de la expirarea contractului; cataloagele se vor păstra permanent în scopul emiterii diplomelor.

Data: 22 mai 2018

Regulamentul UE 2016/679

 

 

 

Copyright © 2006-2018. Toate drepturile apartin Școalii de Artă București.