Scoala de Arta Bucuresti
 

"Cultura e o formă de viaţă prin care o colectivitate umană îşi exprimă forţa creatoare."

- MARIN PREDA -


Scoala de Arta Bucuresti-Menu

Despre noi
Programe si proiecte
Arhivă Fotografică
Informații Admitere
Informații Publice
Discipline organizate
Acordeon
Actorie
Artă fotografică
Canto muzică clasică
Canto muzică populară
Canto muzică ușoară
Chitară
Coregrafie
Decorațiuni interioare
Design vestimentar
Grafică
Iconografie
Imprimerie Textila
Improvizație jazz
Orgă electronică
Percuție
Pian
Pictură
Vioară
Contact

 

Bun venit pe site-ul oficial al Şcolii de Artă Bucureşti
CLADIREA

Şcoala de Artă Bucureşti este o instituție publică de cultură, aflată sub autoritatea Consiliului General al municipiului București. Școala Populară de Artă (schimbarea denumirii in Şcoala de Artă Bucureşti a avut loc in 16 martie 2006) a fost inființata prin Hotararea Consiliului de Miniștri al R.P.R nr.1720/1954. Sub aspectul evoluției istorice a instituției, informațiile primite atestă faptul că, Școala de Artă, în perioada interbelică, exista ca formă de organizare a învațământului artistic Conservatorul Regal, urmând ca instituția să fie cunoscută ulterior și sub denumirea de Conservatorul Popular sau Şcoala Populară de Artă. Odată cu apariția regimului comunist instituția a devenit cunoscută sub denumirea de Școala Populară de Artă. Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 442/1994, școlile de artă sunt "instituții publice de cultură și artă", având drept obiect de activitate "educația permanentă prin sistemul educațional, realizată prin "instituții educaționale organizate ca personae juridice de drept public sau privat", conform Legii nr.133/2000 pentru aprobarea O.G. nr. 102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educațional.

Primaria municipiul Bucureşti, prin activitatea Şcolii de Artă Bucureşti, instituţie de cultură si arta, promovează iniţierea şi desfăşurarea de cursuri în domeniul educaţiei permanente, a formării profesionale continue.

Pentru dezvoltarea activităţii proprii, Şcoala de Artă Bucureşti se preocupă de perfecţionarea continuă a ofertei de cursuri şi de întocmirea unor programe de perspectivă în vederea susţinerii dinamicii procesului educaţional si cultural.

Efectele studiului in diverse domenii ale artei au ca rezultat:


-studierea muzicii ajută la dezvoltarea coordonarii și logicii;
-studierea artelor vizuale la dezvoltarea analizei și a concentrarii;
-studierea artei dramatice la dezvoltarea încrederii în sine și a ințelegerii sociale;
-creația literară ușureaza exprimarea și imbunatațește articularea.

Beneficiarul actual al serviciilor artistice este reprezentat prin gama larga de vârste pe care o cuprinde acest beneficiar. Cursanții Școlii de Artă București au varste cuprinse intre 4 ani și 70 de ani, provenind din diverse medii sociale  și etnii. Oameni care au nevoie de a iși capăta siguranța de sine, categorii de cursanți ce vor să acceadă spre o activitate culturală, sau spre diversele posibilitati de a face studii de specialitate (artă teatrală, cinematografie, mass-media, etc). Creativitatea este un proces mental și social care implică generarea unor idei sau concepte noi, sau noi asocieri ale minții creative între idei sau concepte existente.

ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI se află în prezent sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București.

Pană în luna mai 2006 a purtat denumirea de Școala Populară de Artă. Pentru mai multe informații apasă aici.